logo-eko2

Фирма „Екотрейдметал” ЕООД, гр. Русе е частна българска компания.
Притежаваме Комплексно разрешително за експлоатация на инсталации и съоръжения за топене и леене на цветни метали и техните сплави от отпадъци.

Фирмата е серфитицирана по ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

Притежаваме собствен патентован метод за рециклиране на отпадъчен полир прах.
Фирмата ни е на българския пазар от 10 години.

Продукция

 • EN CuZn36 – CW507L
 • EN CuZn37 – CW508L
 • EN CuZn40 – CW509L
 • EN CuZn35Pb1 – CW600N
 • EN CuZn36Pb2As – CW602N
 • EN CuZn36Pb3 – CW603N
 • EN CuZn37Pb0.5 – CW604N
 • EN CuZn38Pb2 – CW608N
 • EN CuZn39Pb0.5 – CW610N
 • EN CuZn39Pb2 – CW612N
 • EN CuZn39Pb3 – CW614N
 • EN CuZn40Pb2 – CW617N
 • EN CuZn43Pb2 – CW623N
 • EN CuZn20Al2As – CW702R
 • EN CuZn23Al3Co – CW703R
 • EN CuZn23Al6Mn4Fe3Pb – CW704R
 • EN CuZn28Sn1As – CW706R
 • EN CuZn35Ni3Mn2AlPb – CW710R
 • EN CuZn39Sn1 – CW719R
 • EN CuZn40Mn2Fe1 – CW723R

DIN EN 1982

 • CC750S
 • CC754S
 • CC760S
 • CC761S
 • CC762S
 • CC764S
 • CC765S
 • CC766S
 • CC767S

Договарянето за цена, доставка, срок на изработка, транспорт и плащане става след заявка от страна на клиента. Минимално количество за изработка – 1 /един/ тон.

Производствена база

Разполагаме със собствена производствена база с площ 13 000 кв.м., леярен цех /2674 кв.м/ и механичен цех /1200/ кв.м, намиращ се в производствената зона на гр. Силистра, както и с офис в гр. Русе.

В производството използваме най-добрите налични техники в цветната металургия. Леярния цех е оборудван със всички съоръжения, необходими за рециклирането на отпадъци от цветни метали. Коплексното разрешително обхваща видовете метали, както и капацитета на преработката им.

Производството се осъществява при наличието на :

 • ПЕЩ ИНДУКЦИОННА БИП 1600 с капацитет до 100 т/м /24 работни дни/
 • ПЕЩ ИНДУКЦИОННА БИП 600 с капацитет до 50 т/м /24 работни дни/
 • ПЕЩ ИНДУКЦИОННА ПИ 160 2 бр. с капацитет до 10 т/м /24 работни дни/
 • Собствени трафопостове;
 • Собствено електростабдяване;
 • Собствен кладенец;
 • Пречиствателни съоръжения.

Визия

Собствени инвестиции и подобрения.

Вложили сме като инвестиция осъществен проект за поточно разливно устройство, разработено от нас, с цел намаляване на технологичното време за леене и прецизиране на процеса.

Реновирани са индукционните пещи, с което да сведем до минимум аварийните ситуации.

Подобрени са пречиствателните съоръжения, изградени са изцяло нови водни кули.

Инвестираме в центрофуга за стружки и машина на брикетиране на стружките, като сме разработили индукционна установка за допълнително изгаряне на маслата.

Спектралния анализ на металите се осъществява от собствен сертифициран и регулярно проверяван апарат.

Контакти

Адрес: гр. Русе 7000, бул. "Цар освободител" 46

Email: [email protected]

Тел: +359878540077, +359898540077

Факс: +35986839155

Tax registration number(TRN): BG200469494

Responsible person(RP): DIMITAR ANGELOV